проверка
На головну
На головну Карта сайту Зворотний звязок Архів новин


УДК 37:347.77/.78 

Кононенко А.В. Головний спеціаліст відділу патентної документації та стандартизації відділення патентно-інформаційного забезпечення Державного підприємства «Український інститут промислової власності»ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В АКАДЕМІЇ ВОІВ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ НАБУТТЯ БАЗОВИХ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗНАНЬ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


Економічний розвиток будь-якої країни тісно пов’язаний з накопиченням і використанням інтелектуального капіталу її громадян. Але «статичний» стан цього капіталу не відповідає швидкоплинним і змінним реаліям сьогодення і рано чи пізно може призвести до певної стагнації у всіх сферах суспільного життя. А у зв’язку з тим, що основою розвитку інтелектуального капіталу є інтелектуальний потенціал суспільства, постає питання підвищення інтелектуального потенціалу окремих особистостей, що є запорукою творчого та інноваційного характеру економіки й неухильного її зростання та динамічного розвитку. Адже всім відомо, що рух (тут – розвиток) – це життя. Особливо актуальним це питання є для найменш розвинених країн і країн, що розвиваються.

Заснована в 1998 році, Академія Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – Академія ВОІВ) покликана сприяти залученню всіх і кожного до глобальної системи інтелектуальної власності (далі – ІВ), забезпечити потреби міжнародної спільноти в набутті нових знань і навичок у цій сфері, а також сприяти розвитку вже наявного інтелектуального капіталу.

Сьогодні, коли суспільство оперує величезними обсягами й потоками інформації, потреба в тому, що в корпоративному світі називається «додана вартість», надзвичайно зросла. Саме тому Академія ВОІВ приділяє особливу увагу не лише власне інформації, але й генеруванню відповідних знань для формування такої вартості. 

Академія ВОІВ керується політикою «доукомплектування» власних знань учасників сфери ІВ досвідом тих, хто вже володіє такими знаннями й знає принципи функціонування ІВ, для стимулювання інноваційної діяльності, креативності та подальшого розвитку.

Завдяки високому рівню взаємодії, а також динамічному й емпіричному підходам до процесу навчання, студенти Академії ВОІВ мають можливість отримати базові та спеціалізовані знання у сфері ІВ, а головне, здобути навички застосування цих знань з метою «додавання вартості» своїй діяльності в сучасному технологічно розвиненому світі.

Програми навчання в Академії ВОІВ згруповані за певними напрямами й здатні задовольнити потреби найрізноманітніших верств населення. Вони охоплюють програми професійного розвитку й підвищення кваліфікації, поглибленого навчання (магістерські програми), навчальні програми для керівників та менеджерів компаній і підприємств, програми Літньої школи ВОІВ, а також сучасні програми дистанційного навчання.

Так, наприклад, програми професійного розвитку реалізуються спільно з національними урядами та спеціалізованими закладами країн-членів ВОІВ. Основними формами навчання є семінари, тренінги й курси для правовласників, менеджерів ІВ, а також представників сфери правової охорони ІВ.

Навчання за поглибленими (магістерськими) програмами організоване в співробітництві зі всесвітньо відомими вищими навчальними закладами, зокрема з Туринським університетом (м. Турин, Італія), Африканським університетом (м. Мутарі, Зімбабве) та Африканською регіональною організацією ІВ (ARIPO), Квінслендським технологічним університетом (м. Брісбен, Австралія), Університетом ім. Яунде ІІ та Африканською організацією ІВ (OAPI), а також Центром права і технології (м. Хайфа, Ізраїль).

Крім того, ВОІВ разом зі Світовою організацією торгівлі (СОТ) щороку організує конференцію для викладачів курсів з ІВ.

Метою навчальної програми для керівників є надання керівникам і менеджерам різноманітних компаній та організацій інформації та знань з ІВ для глибшого розуміння прав інтелектуальної власності, способів управління й розпоряджання ними в повсякденній (комерційній) діяльності, а також способів використання цих прав.

Щороку ВОІВ спільно з національними урядами й вищими навчальними закладами країн-членів ВОІВ організує декілька Літніх шкіл з ІВ у всьому світі: в Україні, США, Російській Федерації, Швейцарії, Кореї, Хорватії, Мексиці та Південно-Африканській Республіці. Метою навчальних програм у цих школах є забезпечення зацікавлених осіб поглибленими знаннями з ІВ: ІВ розглядається як інструмент економічного, соціального, культурного й технологічного розвитку, а також аналізується роль ВОІВ у процесі управління ІВ й наданні глобальних послуг у сфері ІВ.

І нарешті, окремим пунктом у каталозі курсів Академії ВОІВ зазначено програму дистанційного навчання за декількома напрямами, що і є предметом цієї статті.

Чим же дистанційне навчання відрізняється від усіх інших програм, і з якою метою керівництво Академії ВОІВ запровадило й продовжує всіляко розвивати таку форму навчання?

Дистанційне навчання в Академії ВОІВ має на меті спростити доступ до інформації та знань у сфері ІВ на міжнародному рівні, надаючи можливість долучитися до цього процесу всім бажаючим, незалежно від географічних, соціально-економічних, виробничих або мовних обмежень. Власне спосіб отримання знань та інформації шляхом навчання на відстані сприяє реалізації одного з основних глобальних завдань ВОІВ, а саме розповсюдженню знань про ІВ та підвищенню рівня обізнаності суспільства в цій галузі. Дистанційне навчання виступає як альтернатива й доповнення до традиційних методів, розширюючи діапазон охоплення громадськості, яка не в змозі з тієї чи іншої причини відвідувати навчальні заходи особисто. До того ж учасник дистанційного навчання має змогу підлаштовувати графік навчання до власних потреб (дотримуючись лише основних часових меж) і опрацьовувати матеріали й інформацію у звичному для нього середовищі. Крім того, не останню роль у виборі такого способу навчання відіграють фінансові питання, адже, окрім вартості власне навчання, необхідно враховувати ще й подорожні та інші супровідні витрати.

Дистанційне навчання проводиться через мережу Інтернет у віртуальному середовищі Академії ВОІВ  із залученням спеціально розроблених для цього методів представлення, викладення й опрацювання навчальних матеріалів, засобів оцінювання й самооцінювання набутих знань. Нещодавно, починаючи з 2011 року, Академія ВОІВ почала використовувати відкриту платформу для управління процесом навчання – так звану систему управління курсами (Course Management System – CMS), також відому як система управління навчанням (Learning Management System – LMS) – Moodle, – спеціальним чином удосконалену й модифіковану для задоволення численних потреб, побажань і вимог користувачів. Для розробки й постійного вдосконалення навчальних курсів представники Академії ВОІВ співпрацюють з різними закладами, які провадять навчання з ІВ, аби поєднати істотний багаж знань фахівців ВОІВ і педагогічний досвід викладачів подібних навчальних закладів, які забезпечують наявність серед матеріалів курсів інформації стосовно регіональних та національних систем правової охорони інтелектуальної власності.

Наразі Академія ВОІВ пропонує на вибір 13 різних базових (загальних) і спеціалізованих (поглиблених) дистанційних навчальних курсів.

Базові курси призначені для тих, хто бажає отримати загальне уявлення про сферу ІВ, а також слугують основою для подальшого навчання; вони є безоплатними й не передбачають надання підтримки та допомоги студенту від куратора (керівника навчального курсу):

 • DL-001 Primer on Intellectual Property (Початковий курс з інтелектуальної власності). Курс тривалістю 3 години, який розкриває основоположні аспекти інтелектуальної власності;
 • DL-101 General Course on Intellectual Property (Загальний курс з інтелектуальної власності). Курс, який безпосередньо опанував автор цієї статті, охоплює основні галузі сфери інтелектуальної власності, а саме: авторське право і суміжні права, винаходи і корисні моделі, торговельні марки, географічні зазначення, промислові зразки, сорти рослин, недобросовісну конкуренцію та системи міжнародної реєстрації. Особливістю цього курсу є те, що його закінчення є обов’язковою умовою для продовження навчання за майже всіма спеціалізованими курсами, а також, на відміну від інших базових курсів, він підтримується керівником навчання. Тривалість курсу складає 50 годин; 
 • 101-PCT: Introduction to the Patent Cooperation Treaty (Вступ до Договору про патентну кооперацію). Курс тривалістю 4 години. Надає інформацію й короткий огляд Договору про патентну кооперацію (РСТ) – системи одержання патентів на міжнародному рівні.

Спеціалізовані ж курси розраховані на тих, хто вже має досвід роботи або планує займатися діяльністю у сфері ІВ професійно; вони передбачають оплату, але студент повністю забезпечений підтримкою куратора:

 • DL-201 Copyright and Related Rights (Авторське право і суміжні права). Курс тривалістю 100 годин, у якому розкриваються основні принципи міжнародного законодавства у сфері авторського та суміжних прав (міжнародні договори, останні досягнення й світові тенденції, роль ВОІВ у захисті авторського та суміжних прав);
 • DL-202 Electronic Commerce and Intellectual Property (Електронна комерція та ІВ). Трирівневий курс тривалістю 50 годин, який стосується всіх аспектів ІВ в електронній комерції, а саме авторського права, торговельних марок і винаходів;
 • DL-204 Biotechnology and Intellectual Property (Біотехнології та ІВ). Курс тривалістю 100 годин, присвячений застосуванню системи ІВ в процесі охорони й комерціалізації винаходів у сфері біотехнологій;
 • DL-301 Patents (Патенти). Курс тривалістю 100 годин, який забезпечує учасників поглибленими знаннями щодо принципів та економічного впливу винаходів і процесу патентування в цілому;
 • DL-302 Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (Торговельні марки, промислові зразки та географічні зазначення). Курс тривалістю 100 годин, покликаний охопити питання ІВ, що стосуються торгівлі та конкуренції на глобальному ринку. Крім того, він докладно розкриває деякі складні питання стосовно захисту ІВ та управління нею в галузі позначень;
 • DL-317 Arbitration and Mediation Procedure under the WIPO Rules (Процедура арбітражу та медіації відповідно до правил ВОІВ). Метою курсу є надання знань стосовно базових особливостей та переваг процедур, розроблених Центром арбітражу та медіації ВОІВ, для вирішення патентних суперечок. Тривалість курсу складає 50 годин;
 • DL-318 Patent Information Search (Патентно-інформаційний пошук). Курс розрахований на 100 годин і присвячений питанням пошуку патентної інформації;
 • DL-320 Basics of Patent Drafting (Основи складання заявки). Теоретично-практичний курс тривалістю 100 годин, який розкриває основи й принципи складання заявки на одержання патенту;
 • DL-401 Managing Intellectual Property in the Book Publishing Industry (Управління ІВ в книгодрукарській промисловості). Курс тривалістю 100 годин, призначений для видавників, які зацікавлені в набутті знань і досвіду стосовно управління правами ІВ у відповідному бізнес-середовищі;
 • DL-450 Intellectual Property Management (Управління ІВ). Трирівневий курс тривалістю 100 годин, у якому викладено економічні аспекти ІВ, особливості процесу комерціалізації, оцінювання й оподаткування ІВ.

Усі курси доступні англійською мовою, а деякі з них – французькою, іспанською, португальською, китайською, російською, арабською, німецькою, хорватською, японською, а також корейською.

Завітавши на головну веб-сторінку програми дистанційного навчання, користувач може переглянути загальний каталог навчальних курсів і вибрати з них ті, які його цікавлять, а також, після проходження процедури реєстрації в ARPI (Системі реєстрації та сплати за навчання), переглянути власну реєстраційну інформацію й список курсів, на проходження яких він наразі записався. Після цього можна розпочинати опрацювання доступних матеріалів. Необхідно зауважити, що базові курси, а саме DL-001 і 101-PCT, не мають визначеного строку навчання, тобто учасник відразу може переходити до опанування курсу, не хвилюючись про дотримання строків складання тестових завдань та екзаменів. Натомість спеціалізовані курси мають певні часові обмеження на опрацювання матеріалів і складання екзаменів. Для них терміни повідомляються додатково після реєстрації. Те саме стосується й загального курсу DL-101.

Кожен з навчальних курсів складається з логічно побудованих і структурованих модулів, які розкривають той чи інший аспект ІВ. Наприкінці кожного модуля на користувача чекає тестове завдання на перевірку засвоєних знань, а після вдалого завершення всіх тестів – загальний екзамен.

У разі виникнення будь-яких питань стосовно навчальних курсів, викладеної в ньому інформації або матеріалів, учасник має можливість звернутися (якщо це передбачено умовами курсу) до куратора за роз’ясненнями. У будь-який час учасник має змогу на сторінці конкретного курсу переглянути за допомогою відповідних функцій результати проходження модульних тестів, відредагувати інформацію в профілі користувача, а також скористатися допоміжними матеріалами (наприклад глосарієм за темою, додатковими інформаційними матеріалами тощо). 

Для кожного курсу передбачено спеціальний форум, на якому студенти мають можливість обговорити й обмінятися поглядами з того чи іншого питання.

З метою забезпечення зручності й мобільності навчання кожний модуль можна завантажити з веб-сторінки у форматі PDF, аби продовжити опрацювання на інших (мобільних) пристроях чи в роздрукованому на папері вигляді.

Після завершення опрацювання всіх матеріалів і тестових завдань студент має скласти екзамен, питання якого охоплюють усі теми курсу. За результатами екзамену учасникові виставляється певна кількість балів за кожною темою. Для успішного завершення навчання ця кількість балів повинна перевищувати визначений граничний показник. Якщо студент успішно складає фінальний екзамен, йому протягом декількох тижнів надсилається електронний сертифікат про закінчення навчання. Тут необхідно зауважити, що, незважаючи на офіційний характер сертифіката, він не надає права на провадження професійної діяльності.

За даними, представленими в щорічних звітах Генерального Директора ВОІВ для Асамблей країн-членів ВОІВ, протягом 1998-2009 років приблизно 230 000 представників зі 180 країн світу взяли участь у програмі дистанційного навчання. У 2010 році кількість таких учасників сягнула 53 522 особи зі 198 країн (при загальній кількості студентів Академії за всіма формами навчання – 54 533); у 2011 році з 33 732 студентів Академії зі 192 країн 33 019 закінчили курси дистанційно. Такі показники свідчать про стабільний інтерес громадськості до сфери інтелектуальної власності в цілому й конкретно до отримання знань і досвіду в ній саме за допомогою програми дистанційного навчання. Різноманітність тем, аспектів і проблемних питань сфери ІВ, що охоплюються всіма дистанційними курсами, прагнення керівництва Академії ВОІВ залучити до такої цікавої та водночас необхідної на цьому етапі галузі якомога більше учасників й така очевидна позитивна реакція останніх на ці прагнення та намагання отримати відповідні знання (базові чи спеціалізовані) і досвід, розвинувши таким чином власний інтелектуальний потенціал, тільки підтверджують той факт, що громадськість не бажає залишатися осторонь найактуальніших галузей суспільного життя, а намагається не відставати й крокувати пліч-о-пліч із сучасними напрямами та тенденціями глобального розвитку.

Список літератури:

 1. Пантелеєва С.М. Дистанційне навчання в Академії ВОІВ: загальний курс з інтелектуальної власності [Текст] / С.М. Пантелеєва // Інтелектуальна власність. – № 6. – 2006. – С. 44-46.
 2. Видякина О., Мамедли Э. Образовательные ресурсы Академии ВОИС для развития кадрового потенциала [Текст] / О. Видякина, Э. Мамедли // ИС. Промышленная собственность. – № 1. – 2012. – С. 56-65.
 3. Reports of the Director General to the WIPO Assemblies [Електронний ресурс].
 4. WIPO Academy [Електронний ресурс].Кононенко А.В.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В АКАДЕМІЇ ВОІВ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ НАБУТТЯ БАЗОВИХ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗНАНЬ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
У статті Кононенка А.В. представлено огляд навчальних ресурсів Академії ВОІВ і, зокрема, програми дистанційного навчання як основного засобу набуття загальних і поглиблених знань у сфері інтелектуальної власності, аналіз особливостей та переваг цієї програми, обсяги охоплення нею всіх аспектів зазначеної сфери, а також власне процес набуття нових і вдосконалення наявних знань та опанування навчальних курсів з її допомогою.
Ключові слова: інтелектуальна власність, Академія ВОІВ, дистанційне навчання, освітні ресурси, інтелектуальний капітал.

Кононенко А.В.
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В АКАДЕМИИ ВОИС КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БАЗОВЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЗНАНИЙ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В статье Кононенко А.В. представлен обзор образовательных ресурсов Академии ВОИС и, в частности, программы дистанционного обучения как основного способа приобретения общих и углубленных знаний в сфере интеллектуальной собственности, анализ особенностей и преимуществ данной программы, объем охвата ею всех аспектов указанной сферы, а также сам процесс получения новых и совершенствования уже имеющихся знаний и прохождения с её помощью образовательных курсов.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, Академия ВОИС, дистанционное обучение, образовательные ресурсы, интеллектуальный капитал.

Kononenko A.
WIPO ACADEMY DISTANCE LEARNING AS THE PRIMARY APPROACH TO OBTAIN FUNDAMENTAL AND SPECIAL KNOWLEDGE IN INTELLECTUAL PROPERTY In his article, Artem Kononenko reviews WIPO educational resources, namely the distance learning program as the primary approach to obtain basic and in-depth knowledge in the field of intellectual property, analyzes features and advantages of the program, scope of aspects it covers, and also the process of obtaining new and improving the existing knowledge, as well as step-by-step route to complete educational courses.
Key words: intellectual property, WIPO Academy, distance learning, educational resources, intellectual capacity.Статті та матеріали заходів >>  Дистанційне навчання в академії ВОІВ
Версія для друку Версія для друку
© Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
2004-2019 Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.
Finport Technologies розроблено компанією
Finport Technologies