проверка
На головну
На головну Карта сайту Зворотний звязок Архів новин

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 

 

 

 

Урядова "гаряча лінія"

ІДС "Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг"


УДК 347.775

Мосов С.П.
Заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
доктор військових наук, професор,
заступник директора Державного підприємства "Український
інститут промислової власності"
з інформаційно-технічного забезпечення експертизи

Васильєв О.В.
кандидат технічних наук,
генеральний директор
ТОВ “ІНФОРМАТІО”

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАТЕНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВЕДЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ

Конкурентна розвідка – це отримання інформації, необхідної для ефективної роботи конкретного бізнесу і доведення результатів цієї роботи до зацікавлених осіб, яким ця інформація необхідна для вироблення та ухвалення рішень. Зусилля конкурентної розвідки спрямовуються або на збільшення прибутку, або на скорочення витрат. Завдання ж конкурентної розвідки полягає, як правило, у мінімізації невизначеності під час формування рішень керівництвом у системі управління бізнесом. Поступово сучасні бізнесмени приходять до розуміння необхідності в конкурентній розвідці.

Відповіді на багато питань, що виникають перед конкурентною розвідкою в інтересах бізнесу будь-якого суб’єкта господарювання, можна отримати різноманітними шляхами, у тому числі і шляхом аналізу патентної інформації. Треба відзначити, що сучасний період характеризується активним проявом інтересу багатьох країн світу до сфери технічного та технологічного розвитку інших країн-конкурентів на світовому ринку. Україна в цій ситуації не є виключенням.

З появою та розвитком Інтернет і можливістю доступу до електронних баз даних патентної інформації процедури конкурентної розвідки стали менш складними і більш прозорими для значної більшості національних і міжнародних патентних систем.

Якщо суб’єкту господарювання необхідно отримати інформацію про нові напрямки розробки техніки чи технології у світі, то йому може вистачити ознайомлення з поданими патентними заявками іноземних держав як в Україну, так і в інші зарубіжні країни. Про зміни у пріоритетах іноземних країн можуть свідчити також і заявки, що відзиваються, або патенти, строк дії яких уже закінчився. Не менш корисною є й інформація про сімейства патентних документів-аналогів, про передачу компанією патентних прав, про спільну подачу патентних заявок, про ліцензійні угоди, про патентні спори та про інші дії, що є свідченням про її технологічні зв’язки з партнерами чи конкурентами [1].

Як показує аналіз, у системі бізнесу фактично існують патенти двох видів – власні і конкурентів [2]. Патенти першого виду захищають результати інтелектуальної творчої праці та вкладання капіталу організації (установи, підприємства тощо). Вони, як правило, завжди заважають конкурентам, як існуючим, так і потенційним, незаконно привласнювати результати чужої праці – красти винаходи. Патенти конкурентів являють собою дієві інструменти монополії, тому що вони забороняють, у першу чергу, вихід на ринок і заважають конкуренції.

Очевидно, що перший із зазначених видів патентів приносить безсумнівні вигоди. Тому вони стають насамперед об’єктом пильної уваги організації (установи, підприємства тощо). Менш очевидно, що доходи можна отримувати також і від другого виду патентів, які належать конкурентам. Незважаючи на це, таким патентам також слідує приділяти значну увагу в зв’язку з тим, що вони є важливим джерелом ціннішої інформації про плани розвитку з боку конкурентів нових технологій, техніки, продукції тощо.

Кожний з патентів конкурентів може описувати продукт або процес (чи їх удосконалення), які мають з позиції конкурента істотне значення (достатнє для покриття витрат на їхню охорону та захист – вартість складання заявки та її проходження, видання патенту та його підтримування, не звертаючи увагу про втрати вартості секрету виробництва при подачі патентної заявки). Звичайно, при цьому не слід надавати великого значення одиночному патенту чи опублікованій патентній заявці. Плани організації (установи, підприємства тощо) і ринки з часом змінюються і деякі, навіть пріоритетні, розробки стають обмеженими для подальшого використання. Незважаючи на це, патент конкурента, як мінімум, визначає технологію чи продукт, в якому той зацікавлений. Сімейство патентів конкурента фактично повідомляє, що він витрачає купу коштів для того, щоб повідомити про те, що він планує робити. Саме на це і треба звернути, у першу чергу, увагу.

Існує декілька шляхів отримання такої цінної інформації про конкурента. Одним з них є цілеспрямоване використання електронних баз даних патентної інформації. Так, наприклад, використовуючи прийняту систематизацію патентів за рубриками Міжнародної патентної класифікації (МПК), можна встановити технічні, технологічні та наукові напрямки розвитку тієї чи іншої кампанії будь-якої країни, на яких концентруються її основні зусилля. Наприклад, база даних Derwent World Patents Index ® (DWPI) [3], що належить компанії Thomson Reuters (доступна через такі інформаційно-пошукові портали як Dialog-Proquest і STN International, а також безпосередньо у Thomson Reuters) містить відомості про 45 млн. винаходів, зареєстрованих у 47 патентних відомствах. Подібна інформація буде корисною для обґрунтування рішень із питань національної безпеки України з метою зменшення викликів, небезпек і загроз нашій країні в різних сферах економіки [4].

Процедура патентування в інших країнах виявляється досить дорогою. Тому факт патентування винаходу одночасно в кільках країнах свідчить про його значимість (технічну, технологічну чи комерційну), ступінь якої можна оцінювати за кількістю країн патентування.

Аналіз динаміки зарубіжного патентування, виконаний авторами на прикладі теми UAV – “Безпілотний літальний апарат” (БПЛА), дозволяє отримати уявлення про світові тенденції (рис.1, рис.2), про зміну технічної та технологічної політики обраної компанії тощо. 

Рис.1. Результати патентно-інформаційного пошуку у системі SCOPUS
(станом на 06.01.2013 р.) стосовно світової тенденції створення
використання БПЛА (UAV)

Примітка: більшість заявок РСТ за походженням відносяться до США (1010 заявок, що складає 67%), далі йдуть ЕС (377 – 25%) та Ізраїль (65 заявки – 4 %), усі інші (Канада, Півнична Корея, Росія та ін.) складають 4 %.

Рис.2. Динаміка подачі міжнародних заявок за процедурою PCT за
аналізом бази даних ВОІВ (станом на 06.01.2013 р.) стосовно
створення БПЛА (UAV)

Усю цю й іншу інформацію можна отримати також і під час аналізу корпоративного патентного портфеля. При цьому, об’єктивним показником цінності патенту (технологічної, економічної та ін.) є частота його цитування в описах інших патентів. Інформацію про патентне цитування можна отримати з бази даних DPCI – Derwent Patents Citation Index (Thomson Reuters).

Корисну конкурентну інформацію можна отримати, відстежуючи діяльність найбільш продуктивних винахідників тієї або іншої компанії. Кількість розробників, діяльність яких спрямована на відповідну предметну галузь, а також факти переорієнтування їх на інші напрямки, є наочним свідоцтвом про зміни технологічних пріоритетів компанії [5].

Отже, крім розповсюдженого використання патентної інформації під час проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а також у правовій охороні корпоративних активів інтелектуальної власності, важливо відмітити значні можливості її використання при аналізі технологічної складової про об’єднання чи купівлю компаній.
Особливо корисним є використання патентної інформації при порівняльному статистичному аналізі галузей промисловості іноземних країн, оцінці патентних портфелів, дослідженні людського фактору, а також при оцінці якості конкретних патентів.

При цьому треба відзначити, що статистичний аналіз патентної інформації, насамперед, спрямований на виявлення різних тенденцій шляхом: ранжирування правовласників або винахідників; порівняння інтенсивності патентування в динаміці; активності подавання патентних заявок; систематизації патентних портфелів за рубриками патентної класифікації; порівняння розвитку техніки та технологій у міжнародному плані; відстеження історії розвитку технологій на підставі аналізу патентних посилань тощо.

Патенти, будучи однією з головних рушійних сил світової економіки, разом з тим є одним з небагатьох засобів виміру потоку ідей та інновацій, що сприяють економічному розвитку країн. Сьогодні у світі діє більше 8 млн. патентів, при цьому їхня загальна кількість щорічно зростає на 12-14%, а сума ліцензійних доходів зросла за той же період часу на 25-35% і вже перевищує цифру в 150 млрд. дол. США. Від 45 до 75% ринкової капіталізації 500 великих компаній припадає на нематеріальні активи інтелектуальної власності: патенти, торговельні марки, ноу-хау і т.д. [6].

Фахівець з питань конкурентної розвідки має сьогодні великі можливості щодо використання у своїй роботі багатьох баз даних і різноманітних пошуково-інформаційних аналітичних систем. Звернення до патентних баз дозволить йому здобувати необхідні відомості конкурентного характеру для більш повного проведення оцінки, наприклад, економічних загроз та небезпек своїй компанії. Завдяки вільному доступу до багатьох патентних баз даних можна: здійснити попередній пошук інформації про відомий рівень техніки; перевірити результати, отримані з інших баз даних; безоплатно отримати копії знайдених документів та ін.

Однак у цих базах даних не завжди містяться достовірні відомості про патентовласників і правовий статус, невисока швидкість і ефективність пошуку, має місце неточності у назвах власників патентів, реферати та індексування документів. Краще за все показники пошуку в базах даних esp@cenet (70 млн. документів, у значній мірі у форматі PDF), і база даних Патентного відомства США USPTO (з можливістю повнотекстового пошуку), база даних (з інформацією з азіатських країн), база даних ВОІС – PATENTSCOPE (з інформацією про заявки РСТ).

Однак патентна інформація не є остаточною для визначення світових тенденцій з використанням ресурсів мережі Інтернет. Проведені авторами дослідження в рамках інформаційного пошуку по темі БПЛА (UAV) у системі SCOPUS (Elsevier) показали, що за визначеним напрямком надруковано 18700 статей, отримано 8621 патентів, інформація про БПЛА розміщена на 333016 Web-сайтах. Динаміка процесу публікування наукових статей представлена на рис.3. Діаграма публікування статей за типами видань за напрямком БПЛА наведена на рис.4.

Рис. 3. Динаміка публікування статей за темою БПЛА (UAV)

Рис. 4. Розподіл публікування статей за типами видань по темі БПЛА (UAV)

Таким чином, фахівець з конкурентної розвідки, використовуючи патентну інформацію з безоплатних і платних баз даних, у змозі отримати потрібні відомості, аналіз яких дозволить визначити світові тенденції у тих сферах, які входять до економічних інтересів компанії, прогнозувати стан можливих економічних загроз і небезпек з урахуванням цих тенденцій і своєчасно доводити відповідну інформацію до керівництва компанії.

Список літератури:

  1. Кравець Л.Г. Интеллектуальные ресурсы конкурентной разведки / Л.Г. Кравець, С.А. Обрезанов. – М.: Права человека, 2004. – 274 с.
  2. Полторак А. Основы интеллектуальной собственности / А. Полторак, П. Лернер; пер. c англ. А.А. Рыбянец. – М.: Изд. Дом “Вильямс”, 2004. – 208 с.
  3. DERWENT WORLD PATENTS INDEX. – [Електронний ресурс]. Режим доступу до док.: http://thomsonreuters.com/products_services/intellectual_property/ ip_products/a-z/dwpi.
  4. Закон Ураїни “Про основи національної безпеки України” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – № 39. – C. 351.
  5. Patents and competitive intelligence. – [Електронний ресурс]. Режим доступу до док.: www.bestforbusiness.com.
  6. Мосов С. Членство України у СОТ: світові тенденції у сфері використання інтелектуальної власності / А. Жарінова, С. Мосов // Еженедельник 2000. – 2008. – № 24(418) 13-19.06. – С.Е4.

У статті розглянути питання використання патентної інформації в інтересах конкурентної розвідки. Основна увага приділена особливостям аналізу патентної інформації в інтересах ведення бізнесу суб’єкта господарювання.
Ключові слова: конкурентна розвідка, патент, конкуренція, БПЛА, інформація
Мосов С.П., Васильєв О.В. Можливості використання патентної інформації для ведення конкурентної розвідки.

В статье рассмотрены вопросы использования патентной информации в интересах конкурентной разведки. Основное внимание уделено особенностям анализа патентной информации в интересах ведения бизнеса субъекта хозяйствования.
Ключевые слова: конкурентная разведка, патент, конкуренция, БПЛА, информация.
Мосов С.П., Васильев А.В. Возможности использования патентной информации для ведения конкурентной разведки. 

In the article the questions of the use of patent information are considered in interest’s competition secret service. Basic attention is spared to the features of analysis of patent information in interests doing business of management subject.
Keywords: competition secret service, patent, competition, UAV, information.
Mosov S.P., Vasyliev A.V. Possibilities of the use of patent information for the conduct of competition secret service.Статті та матеріали заходів >>  Можливості використання патентної інформації для ведення конкурентної розвідки
Версія для друку Версія для друку
© Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
2004-2019 Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.
Finport Technologies розроблено компанією
Finport Technologies