проверка
На головну
На головну Карта сайту Зворотний звязок Архів новин


Державне мито і збори


Строки та механізм сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на промислові зразки, а також їх розміри визначено Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року №1716 (далі – Порядок).

Перелік і розміри зборів за дії, пов'язані з охороною прав на промислові зразки, зазначені у Додатку до Порядку.

Згідно з Порядком збори за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, сплачуються на поточні рахунки закладу експертизи, уповноваженого Державною службою інтелектуальної власності України. Таким закладом для проведення експертизи та інших дій, пов'язаних з правовою охороною промислових зразків визначено Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент).

Як сплачуються збори

у гривнях: отримувач: Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент); ЄДРПОУ: 31032378; поточний рахунок: 26008020020371; банк одержувача: ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") м.Києва ; код банка 322313.
Фізичні особи, що постійно проживають за межами України, та юридичні особи з місцезнаходженням за межами України можуть сплачувати збори в іншій нижчезазначеній валюті за офіційним курсом Національного банку України на день сплати збору за такими реквізитами:
бенефіціар (кінцевий одержувач коштів) (beneficiary): Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент), вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна (State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute”, 1 Hlazunova str., Kyiv-42, 01601, Ukraine); рахунок бенефіціара (account – IBAN):

у євро: 26008020020371/978,
у доларах США: 26008020020371/840;
у білоруських рублях: 26008020020371/933;
у російських рублях: 26008020020371/643;

код бенефіціара: 31032378; банк бенефіціара: Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України” (Укрексімбанк), вул. Антоновича, 127, м. Київ, 03150, Україна, код банку 322313 (JSC “The State Export-Import Bank of Ukraine” (Ukreximbank), 127 Antonovycha str., Kyiv, 03150, Ukraine, SWIFT: EXBSUAUX).

Під час сплати збору у реквізиті “призначення платежу” розрахункового документа зазначаються:

  • слово “збір”;
    код збору та його вид (скорочено), визначені згідно з додатком до Порядку;
    номер заявки на відповідний об’єкт інтелектуальної власності, наданий закладом експертизи, або, якщо цей номер заявнику не повідомлено, – порядковий номер заявки, визначений заявником під час подання заявки. У разі коли сплата збору стосується виданого патенту, замість номера заявки зазначається номер відповідного патенту;
    у разі, коли збір сплачено від імені фізичної особи, що постійно проживає за межами України, або юридичної особи з місцезнаходженням за межами України, – двобуквений код її країни відповідно до стандарту ST.3 Всесвітньої організації інтелектуальної власності або міжнародного стандарту ISO 3166-1.


Порядковим номером заявки, визначеним заявником під час подання заявки, є номер, проставлений заявником під заголовком заяви про видачу патенту чи зазначений ним у супровідному листі до заявки.

Відповідно до пункту 5 Порядку документом про сплату збору вважається виписка з особового банківського рахунка закладу експертизи, яка в установленому порядку надходить до нього від обслуговуючого його банку. Тому, як правило, розрахунковий документ про сплату збору на паперовому носії не потрібно додавати до відповідної заявки, клопотання, заперечення тощо або подавати до закладу експертизи як доказ сплати збору за публікації про видачу патенту чи свідоцтва. Виключення з цього правила передбачені пунктами 5 і 6 Порядку.

Крім того, з метою забезпечення виконання вимог пункту 8 Порядку щодо обліку коштів, розрахунковий документ на паперовому носії необхідно додати до відповідної заявки, клопотання, заперечення тощо у разі сплати збору в іноземній валюті фізичною особою, що постійно проживає за межами України, чи юридичною особою з місцезнаходженням за межами України.

До суми збору не включається вартість послуг, пов'язаних з його сплатою.

Документ про сплату збору слід подавати за адресою: вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна.

До відома заявників:

Згідно з пунктом 3 Порядку у разі коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) відповідного патенту є автор (автори) промислового зразка, кожен збір за дії, пов'язані з охороною прав на ці об'єкти, за винятком зборів за кодами 13300, 13400, 22200, 22400, 32100 і 32300, сплачується у розмірі 5 відсотків установленого розміру.

Якщо Порядком та додатком до Порядку передбачено декілька підстав для зменшення та/або збільшення розміру певного збору, обирається одна з усіх наявних підстав.

Як сплачується мито


Державне мито за видачу патенту України на промислові зразки сплачується на підставі Декрету Кабінету Міністрів України „Про державне мито” від 21 січня 1993 р. № 7-93:

- фізичною (юридичною) особою, яка постійно проживає (знаходиться) в Україні у розмірі 17 гривень на рахунок:

Банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві
Код банку отримувача: 820019
Отримувач коштів: УК у Печер. р-ні / Печерс. р-н / 22090300
Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 38004897
Рахунок отримувача: 31418701700007. 

- фізичною (іноземною юридичною особою), яка постійно проживає (знаходиться) за межами України, – у розмірі 100 доларів США;
- фізичною (юридичною) особою, яка постійно проживає (знаходиться) на території Республіки Бєларусь, у доларах США або еквівалент у білоруських рублях за офіційним курсом Національного банку України на день сплати мита;
- фізичною (юридичною) особою, яка постійно проживає (знаходиться) на території Російської Федерації, у доларах США або еквівалент у російських рублях за офіційним курсом Національного банку України на день сплати мита за такими реквізитами:

Одержувач коштів (beneficiary):
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Україна (Department of Finance of the Executive Board of the Kyiv City Council (Kyiv City State Administration), 36, Khreschatyk str., Kyiv, Ukraine, 01044)

код: 02317474

Валютний рахунок одержувача коштів (account):

у доларах США – 25420010092523/840,
у білоруських рублях – 25420010092523/933.

Банк одержувача коштів (beneficiary bank):
Публічне акціонерне товариство
«Державний експортно-імпортний банк України», Київ, Україна,
(JSC «THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE» Kyiv, Ukraine)

SWIFT: EXBS UA UX

Код банку: 322313.

У розрахунковому документі про сплату мита в роз’яснювальній інформації реквізиту “призначення платежу” зазначається: “державне мито за видачу патенту на промисловий зразок за заявкою № _____”. Документ про сплату державного мита (оригінал) необхідно надати на адресу Укрпатенту для видачі патенту на промисловий зразок.

Відповідно до статті 16 Закону України „Про охорону прав на промислові зразки”, якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу патенту документи про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікацію про видачу патенту в розмірі та порядку, визначених законодавством, до закладу експертизи не надійшли, публікація не провадиться, а заявка вважається відкликаною.

Строк надходження цих документів продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.Об'єкти промислової власності >>  Промислові зразки >>  Державне мито і збори
Версія для друку Версія для друку
© Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
2004-2017 Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.
Finport Technologies розроблено компанією
Finport Technologies