проверка
На головну
На головну Карта сайту Зворотний звязок Архів новин


Державне мито і збори


Строки та механізм сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на промислові зразки, а також їх розміри визначено Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року №1716 (далі – Порядок).

Перелік і розміри зборів за дії, пов'язані з охороною прав на промислові зразки, зазначені у Додатку до Порядку.

Згідно з Порядком збори за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, сплачуються на поточні рахунки закладу експертизи, уповноваженого Державною службою інтелектуальної власності України. Таким закладом для проведення експертизи та інших дій, пов'язаних з правовою охороною промислових зразків визначено Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент).

Як сплачуються збори

Збори за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності  (далі - збори) сплачуються на рахунки Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - Укрпатент) за наступними реквізитами:

Отримувач:    Укрпатент
Код отримувача:    31032378
Банк отримувача:   АТ "Укрексімбанк" м. Києва
Рахунки отримувача:  
   у гривнях (UAH):    26008020020371
   у євро (EUR):    26008020020371/978
   у доларах США (USD):    26008020020371/840
   у російських рублях (RUB):    26008020020371/643
   у білоруських рублях (BYN):    26008020020371/933
Код банку:    322313
SWIFT:    EXBSUAUX

У реквізиті платіжного документа "призначення платежу" необхідно зазначити:
заявка/патент № _______________; код збору; ЄДРПОУ/ІПН; назва збору.

Під час сплати збору у реквізиті “призначення платежу” розрахункового документа зазначаються:

слово “збір”;
код збору та його вид (скорочено), визначені згідно з додатком до Порядку;
номер заявки на відповідний об’єкт інтелектуальної власності, наданий закладом експертизи, або, якщо цей номер заявнику не повідомлено, – порядковий номер заявки, визначений заявником під час подання заявки. У разі коли сплата збору стосується виданого патенту, замість номера заявки зазначається номер відповідного патенту;
у разі, коли збір сплачено від імені фізичної особи, що постійно проживає за межами України, або юридичної особи з місцезнаходженням за межами України, – двобуквений код її країни відповідно до стандарту ST.3 Всесвітньої організації інтелектуальної власності або міжнародного стандарту ISO 3166-1.


Порядковим номером заявки, визначеним заявником під час подання заявки, є номер, проставлений заявником під заголовком заяви про видачу патенту чи зазначений ним у супровідному листі до заявки.

Відповідно до пункту 5 Порядку документом про сплату збору вважається виписка з особового банківського рахунка закладу експертизи, яка в установленому порядку надходить до нього від обслуговуючого його банку. Тому, як правило, розрахунковий документ про сплату збору на паперовому носії не потрібно додавати до відповідної заявки, клопотання, заперечення тощо або подавати до закладу експертизи як доказ сплати збору за публікації про видачу патенту чи свідоцтва. Виключення з цього правила передбачені пунктами 5 і 6 Порядку.

Крім того, з метою забезпечення виконання вимог пункту 8 Порядку щодо обліку коштів, розрахунковий документ на паперовому носії необхідно додати до відповідної заявки, клопотання, заперечення тощо у разі сплати збору в іноземній валюті фізичною особою, що постійно проживає за межами України, чи юридичною особою з місцезнаходженням за межами України.

До суми збору не включається вартість послуг, пов'язаних з його сплатою.

Документ про сплату збору слід подавати за адресою: вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна.

До відома заявників:

Згідно з пунктом 3 Порядку у разі коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) відповідного патенту є автор (автори) промислового зразка, кожен збір за дії, пов'язані з охороною прав на ці об'єкти, за винятком зборів за кодами 13300, 13400, 22200, 22400, 32100 і 32300, сплачується у розмірі 5 відсотків установленого розміру.

Якщо Порядком та додатком до Порядку передбачено декілька підстав для зменшення та/або збільшення розміру певного збору, обирається одна з усіх наявних підстав.

Як сплачується мито


Державне мито за видачу патенту України на промислові зразки сплачується на підставі Декрету Кабінету Міністрів України „Про державне мито” від 21 січня 1993 р. № 7-93:

- фізичною (юридичною) особою, яка постійно проживає (знаходиться) в Україні у розмірі 17 гривень на рахунок:

Отримувач: УК у Печер. р-ні/Печерс. р-н/22090300
Код отримувача: 38004897
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
Рахунок отримувача: 31414701026007
Код банку: 899998

- фізичною (іноземною юридичною особою), яка постійно проживає (знаходиться) за межами України, – у розмірі 100 доларів США;
- фізичною (юридичною) особою, яка постійно проживає (знаходиться) на території Республіки Бєларусь, у доларах США або еквівалент у білоруських рублях за офіційним курсом Національного банку України на день сплати мита за такими реквізитами:

Отримувач: Департамент фінансів ВО КМР (КМДА)
Код отримувача:  02317474
Банк отримувача:    АТ "Укрексімбанк" м. Києва
Рахунки отримувача:  
   у доларах США (USD):  25420010092523/840
   у білоруських рублях (BYN): 25420010092523/933
Код банку:    322313
SWIFT:    EXBSUAUX

У реквізиті платіжного документа "призначення платежу" необхідно зазначити:
*;101; заявка № _______________; 22090300, ЄДРПОУ/ІПН; державне мито.

Документ про сплату державного мита (оригінал або копію) необхідно обов’язково надати зручним для Вас способом:
кур’єром/листом: вул. Глазунова 1, м. Київ-42, 01601;
факсом: (044) 494-05-06;
E–mail: office@ukrpatent.org.

Відповідно до статті 16 Закону України „Про охорону прав на промислові зразки”, якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу патенту документи про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікацію про видачу патенту в розмірі та порядку, визначених законодавством, до закладу експертизи не надійшли, публікація не провадиться, а заявка вважається відкликаною.

Строк надходження цих документів продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.Об'єкти промислової власності >>  Промислові зразки >>  Державне мито і збори
Версія для друку Версія для друку
© Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
2004-2018 Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.
Finport Technologies розроблено компанією
Finport Technologies