проверка
На головну
На головну Карта сайту Зворотний звязок Архів новин


Державне мито і збори
 
Строки та механізм сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на зазначення походження товару, а також їх розміри зазначено Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року №1716, (далі – Порядок).

Перелік і розміри зборів за дії, пов'язані з охороною прав на кваліфіковане зазначення походження товару, зазначені у додатку до Порядку.

Згідно з Порядком збори за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, сплачуються на поточні рахунки закладу, уповноваженого Державною службою інтелектуальної власності України. Таким закладом для проведення експертизи та інших дій, пов'язаних з правовою охороною на зазначення походження товару визначено Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент).

Як сплачуються збори

у гривнях: отримувач: Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент); ЄДРПОУ: 31032378; поточний рахунок: 26008020020371; банк одержувача: ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") м.Києва ; код банка 322313.
 
Фізичні особи, що постійно проживають за межами України, та юридичні особи з місцезнаходженням за межами України можуть сплачувати збори в іншій нижчезазначеній валюті за офіційним курсом Національного банку України на день сплати збору за такими реквізитами:
 
бенефіціар (кінцевий одержувач коштів) (beneficiary): Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент), вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна (State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute”, 1 Hlazunova str., Kyiv-42, 01601, Ukraine); рахунок бенефіціара (account – IBAN):

у євро: 26008020020371/978,
у доларах США: 26008020020371/840;
у білоруських рублях: 26008020020371/933;
у російських рублях: 26008020020371/643;

код бенефіціара: 31032378; банк бенефіціара: Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України” (Укрексімбанк), вул. Антоновича, 127, м. Київ, 03150, Україна, код банку 322313 (JSC “The State Export-Import Bank of Ukraine” (Ukreximbank), 127 Antonovycha str., Kyiv, 03150, Ukraine, SWIFT: EXBSUAUX).

Під час сплати збору у реквізиті “призначення платежу” розрахункового документа зазначаються:

- слово “збір”;
- код збору та його вид (скорочено), визначені згідно з додатком до Порядку;
- номер заявки на відповідний об’єкт інтелектуальної власності, наданий закладом експертизи, або, якщо цей номер заявнику не повідомлено, – порядковий номер заявки, визначений заявником під час подання заявки. У разі коли сплата збору стосується виданого свідоцтва, замість номера заявки зазначається номер відповідного свідоцтва;
- у разі, коли збір сплачено від імені фізичної особи, що постійно проживає за межами України, або юридичної особи з місцезнаходженням за межами України, – двобуквений код її країни відповідно до стандарту ST.3 Всесвітньої організації інтелектуальної власності або міжнародного стандарту ISO 3166-1.

Порядковим номером заявки, визначеним заявником під час подання заявки, є номер, проставлений заявником під заголовком заяви про реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання чи зазначений ним у супровідному листі до заявки.

Відповідно до пункту 5 Порядку документом про сплату збору вважається виписка з особового банківського рахунка закладу експертизи, яка в установленому порядку надходить до нього від обслуговуючого його банку. Тому, як правило, розрахунковий документ про сплату збору на паперовому носії не потрібно додавати до відповідної заявки, клопотання, заперечення тощо або подавати до закладу експертизи як доказ сплати збору. Виключення з цього правила передбачені пунктами 5 і 6 Порядку.

Крім того, з метою забезпечення виконання вимог пункту 8 Порядку щодо обліку коштів, розрахунковий документ на паперовому носії необхідно додати до відповідної заявки, клопотання, заперечення тощо у разі сплати збору в іноземній валюті фізичною особою, що постійно проживає за межами України, чи юридичною особою з місцезнаходженням за межами України.

До суми збору не включається вартість послуг, пов'язаних з його сплатою.

Документ про сплату збору слід подавати за адресою: вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна.

Якщо Порядком та додатком до Порядку передбачено декілька підстав для зменшення та/або збільшення розміру певного збору, обирається одна з усіх наявних підстав.

Як сплачується мито
 
Державне мито за видачу свідоцтва України про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару сплачується:
- фізичною (юридичною) особою, яка постійно проживає (знаходиться) в Україні у розмірі 85 гривень на рахунок:
 
Банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві
Код банку отримувача: 820019
Отримувач коштів: УК у Печер. р-ні / Печерс. р-н / 22090300
Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 38004897
Рахунок отримувача: 31418701700007; 

- фізичною (іноземною юридичною особою), яка постійно проживає (знаходиться) за межами України, – у розмірі 100 доларів США;
- фізичною (юридичною) особою, яка постійно проживає (знаходиться) на території Республіки Бєларусь, у доларах США або еквівалент у білоруських рублях за офіційним курсом Національного банку України на день сплати мита;
- фізичною (юридичною) особою, яка постійно проживає (знаходиться) на території Російської Федерації, у доларах США або еквівалент у російських рублях за офіційним курсом Національного банку України на день сплати мита за такими реквізитами:
 
Одержувач коштів (beneficiary):
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Україна (Department of Finance of the Executive Board of the Kyiv City Council (Kyiv City State Administration), 36, Khreschatyk str., Kyiv, Ukraine, 01044)

код: 02317474

Валютний рахунок одержувача коштів (account):
 
у доларах США – 25420010092523/840,
у білоруських рублях – 25420010092523/933.

Банк одержувача коштів (beneficiary bank):
Публічне акціонерне товариство
«Державний експортно-імпортний банк України», Київ, Україна,
(JSC «THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE» Kyiv, Ukraine)

SWIFT: EXBS UA UX

Код банку: 322313.

У розрахунковому документі про сплату мита в роз’яснювальній інформації реквізиту “призначення платежу” зазначається: “державне мито за видачу свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару за заявкою № _____”.

Документ про сплату державного мита (оригінал) необхідно надати на адресу Укрпатенту для реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання.

Відповідно до статті 15 Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів”, свідоцтво про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару видається Установою протягом місяця від дати реєстрації цього зазначення або від дати внесення до Реєстру відомостей щодо осіб, яким надано право на використання раніше зареєстрованого цього кваліфікованого зазначення походження товару за умови сплати державного мита в розмірі та порядку, визначених законодавством.

Строк сплати державного мита продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.


Об'єкти промислової власності >>  Зазначення походження товару >>  Державне мито і збори (реєстрація кваліфікаційного зазначення походження товару)
Версія для друку Версія для друку
© Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
2004-2017 Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.
Finport Technologies розроблено компанією
Finport Technologies