проверка
На головну
На головну Карта сайту Зворотний звязок Архів новин

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 

 

 

 

Урядова "гаряча лінія"

ІДС "Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг"


На веб-сайті Укрпатенту в розділі “Бази даних, інформаційно-довідкові системи, патентно-інформаційні продукти на оптичних носіях інформації”, підрозділ “Інформаційно-довідкові системи (ІДС). Промислові зразки”, та в розділі “Патентно-інформаційні фонди”, підрозділ “Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності. Міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ)”, розміщено нову ІДС для МКПЗ.

 

До уваги заявників, власників охоронних документів, їхніх представників та всіх зацікавлених осіб! З 02 липня 2018 року змінюються реквізити бюджетних рахунків для зарахування платежів за надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності. Актуальна інформація у розділі «Збори та держмито» за посиланням http://www.uipv.org/ua/rba.html «Оплата державного мита та адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності».

 
 
[27.11.2014]  У центрі уваги – питання діяльності Апеляційної палати 
 

26 листопада 2014 року відбувся семінар з питань розгляду заперечень Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України (Апеляційна палата).

Організатори: Державна служба інтелектуальної власності України (Державна служба); Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (ДП «УІПВ»).

Згідно з порядком денним учасники ознайомилися з підсумками роботи Апеляційної палати за період з 2009 по 2014 роки, розглянули загальні вимоги щодо подання заперечень відповідно до Регламенту Апеляційної палати, проаналізували особливості оскарження рішень Державної служби та обговорили підходи до розгляду заперечень Апеляційною палатою з огляду на узагальнену практику тощо.

Заступник Голови Державної служби – голова Апеляційної палати Любов Висоцька – привітала учасників заходу від імені Державної служби та підкреслила актуальність питань, винесених на розгляд.

– Захист прав та інтересів заявників на першому етапі реалізації їхнього конституційного права на результати своєї інтелектуальної творчої діяльності є винятково важливим. Організовуючи цей захід, ми ставили за мету поінформувати представників у справах інтелектуальної власності та широке коло юридичних і фізичних осіб, зацікавлених у набутті прав на об’єкти промислової власності, про результати діяльності Апеляційної палати за останні 5 років; ознайомити з особливостями оскарження рішень Державної служби до Апеляційної палати, практикою розгляду Апеляційною палатою заперечень,  а також сприяти вдосконаленню підготовки документів заперечень для забезпечення правильного розгляду останніх, – зазначила Любов Висоцька.

Вона також повідомила, що в окремих фахових журналах регулярно публікуються матеріали за результатами роботи Апеляційної палати, де висвітлюються перебіг і підсумки розгляду різних справ, що дає можливість широкому колу зацікавлених осіб проаналізувати всі аспекти прийняття того чи іншого рішення.

Любов Висоцька

Інна Шатова

Любов Висоцька висловила сподівання, що насичена програма семінару забезпечить учасників детальною інформацією про основні напрями та особливості діяльності Апеляційної палати, дозволить обговорити питання вдосконалення документів заперечення, що подаються  до Апеляційної палати.

Начальник управління правового забезпечення промислової власності Державної служби Інна Шатова у своєму слові запросила учасників до активного діалогу під час семінару та наголосила на важливості спілкування щодо питань застосування законодавства під час розгляду заперечень, особливо, що стосуються рішень за заявками на окремі специфічні категорії знаків, оцінка яких містить багато суб’єктивних чинників. Зокрема, щодо спорів про публічний порядок, суспільну мораль, суспільне надбання тощо. Доповідач зазначила, що й фахівці відомств інших країн також мають певні складності у виробленні підходів до вирішення таких спорів, адже кожен окремий випадок вимагає опрацювання певних специфічних  факторів.

Аналізуючи підсумки роботи Апеляційної палати з розгляду заперечень проти рішень Державної служби, начальник відділення організації захисту прав ДП «УІПВ» Тетяна Салфетник повідомила:

Тетяна Салфетник

Ольга Теньова

– Щороку до Апеляційної палати подається в середньому 90 заперечень проти рішень за заявками. З усіх поданих заперечень найбільшу кількість становлять заперечення проти рішень за заявками на знаки для товарів і послуг (81 % від усієї кількості заперечень). За період 2009 – 2014 роки Головою Державної служби було опротестовано 9 рішень Апеляційної палати, з яких 2 рішення було змінено. В окружних адміністративних судах України було порушено провадження за 30 справам, предметом яких було визнання нечинними та скасування рішень Апеляційної палати. За результатами розгляду суди прийняли рішення про задоволення позовних вимог та скасування рішень Апеляційної палати лише за 5 справами.

Такі показники, як зазначила Тетяна Салфетник, свідчать про належну обґрунтованість рішень Апеляційної палати та дотримання колегіями вимог Регламенту.

З ґрунтовними доповідями виступили на семінарі фахівці ДП «УІПВ», порушивши важливі питання розгляду Апеляційною палатою заперечень.

Загальні вимоги до подання заперечення проти рішення Державної служби щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності детально висвітлила у своїй доповіді Ольга Теньова, головний фахівець відділу організації адміністративного захисту прав. Вона, зокрема,  зупинилась настроках подання заперечення до Апеляційної палати та продовження його розгляду, а також якості оформлення документів заперечення.

Заступник начальника відділу будівельної та гірничої справи Наталія Маруда, у виступі якої йшлося про невідповідність винаходу критерію «промислова придатність», навела приклад рішення Апеляційної палати за заявкою на винахід «Двигун гідравлічний "Приплив"». Доповідач акцентувала увагу на тому, що науково-технічний прогрес не стоїть на місці, і винахідники намагаються вдосконалити пристрої та процеси, що вже є. Та при цьому не слід забувати про фундаментальні фізичні закони, які на сьогодні загальновизнані.

Наталія Маруда

Інна Костенко

Начальник сектора розгляду звернень громадян Інна Костенко у своєму виступі окреслила особливості оскарження рішень Державної служби за заявками на знаки для товарів і послуг (абсолютні підстави для відмови) та відповіла на велику кількість запитань учасників. Вона навела цікавий приклад, коли заявник намагався одержати правову охорону на позначення “МОСКАЛІ”, “MOSKALY”, “МОСКАЛИ”, щоб у подальшому використовувати їх як назву серіалу та прізвища його головних героїв. Проаналізувавши всі доводи, Апеляційна палата визначила, що це слово є зневажливим і буде принизливим для громадян російської національності, тому апелянту було відмовлено. 

Інший приклад  стосувався розгляду заперечення проти реєстрації комбінованого знака  «КИТАЄЦ», яке було визнано Державно службою таким, що суперечить публічному порядку й нормам моралі. Колегія Апеляційної палати перевірила тлумачення позначення та встановила, що воно не суперечить публічному порядку та нормам моралі й не ображає представників китайської нації, оскільки просто відтворює найменування національності без будь-якого негативного забарвлення Також, Апеляційна палата врахувала той факт, що апелянт є власником Інтернет-магазину запчастин для автомобілів китайського виробництва. Тому, в цьому випадку, позначенню була надана правова охорона щодо заявленого переліку послуг.

Доповідь головного фахівця відділу організації судового захисту прав Людмили Запорожець стосувалася особливостей розгляду Апеляційною палатою заперечень проти рішень Державної служби про відмову в реєстрації знаків, які використовують або імітують державні символи (герби, прапори), емблеми й найменування міжнародних міжурядових організацій, та викликала жваву дискусію учасників.

Лариса Тумко

Людмила Запорожець

У своєму виступі доповідач, зокрема, зазначила, що стаття  6ter(1)(а) Паризької конвенції надає правову охорону державним символам країн-учасниць Паризького союзу, тобто забороняє реєстрацію та використання державної символіки як знаків або як елементів знаків без дозволу компетентного органу відповідної держави на таке використання. Доповідач нагадала, що країни Паризького союзу мають сповіщати через Міжнародне бюро ВОІВ про перелік емблем і знаків держав, а також про емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій, які вони бажають охороняти. У свою чергу, Міжнародне бюро ВОІВ  розміщує отримані  відомості на своєму офіційному сайті в Базі даних ВОІВ «6ter Express». Це дуже зручно, адже будь-яка особа може ознайомитися з переліком державних символів, які охороняються відповідно до згаданої статті.  

Також доповідач  звернула увагу на те, що на даний час в Україні законодавчо не визначений компетентний орган, який має надавати дозвіл на використання державної символіки та порядок її використання. Проте, дана обставина не може слугувати на користь заявників, оскільки п. 1 ст. 6 Закону унеможливлює надання правової охорони позначенням, які відтворюють чи імітують державну символіку України. Людмила Запорожець навела цікаві приклади з розгляду Апеляційною палатою заперечень проти рішень Державної служби про відмову в реєстрації позначень, зокрема тих, які відтворюють або імітують Державний Прапор України, Держаний Прапор Нідерландів, Державний Герб України, Державний Герб Росії, емблему ООН  та ін.

Оксана Жмурко

Світлана Курносова

Начальник сектора прав на винаходи та корисні моделі Лариса Тумко проаналізувала у своїй доповіді питання розгляду Апеляційною палатою заперечень щодо такого об’єкта промислової власності, як промисловий зразок. А Світлана Курносова, головний експерт відділу загального машинобудування, обробки металів та зварювання, виступила з доповіддю «Винахідницький рівень – проблема об’єктивної оцінки», розглянувши справи з практики роботи Апеляційної палати.

Завершальним на семінарі був виступ Оксани Жмурко, начальника відділу організації адміністративного захисту прав. Доповідач навела багато прикладів розгляду справ та детально проаналізувала особливості оскарження рішень Державної служби за заявками на знаки для товарів і послуг, прийнятих на підставі висновків закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони у зв’язку з їх тотожністю або схожістю з раніше зареєстрованими знаками.

За результатами семінару, враховуючи велику зацікавленість учасників у винесених на обговорення питаннях, Тетяна Салфетник запропонувала проводити такі заходи частіше для пошуку шляхів розв’язання нагальних проблем розгляду Апеляційною палатою заперечень проти рішень Державної служби щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Марія Василенко

 

 

ПовернутисяГоловна сторінка
Версія для друку Версія для друку
© Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
2004-2018 Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.
Finport Technologies розроблено компанією
Finport Technologies