проверка
На головну
На головну Карта сайту Зворотний звязок Архів новин

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 

 

 

 

Урядова "гаряча лінія"

ІДС "Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг"


На веб-сайті Укрпатенту в розділі “Бази даних, інформаційно-довідкові системи, патентно-інформаційні продукти на оптичних носіях інформації”, підрозділ “Інформаційно-довідкові системи (ІДС). Промислові зразки”, та в розділі “Патентно-інформаційні фонди”, підрозділ “Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності. Міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ)”, розміщено нову ІДС для МКПЗ.

 

До уваги заявників, власників охоронних документів, їхніх представників та всіх зацікавлених осіб! З 02 липня 2018 року змінюються реквізити бюджетних рахунків для зарахування платежів за надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності. Актуальна інформація у розділі «Збори та держмито» за посиланням http://www.uipv.org/ua/rba.html «Оплата державного мита та адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності».

 
 
[16.06.2015]  Фахівці державної системи правової охорони інтелектуальної власності взяли участь у засіданнях цільових груп Комітету зі стандартів ВОІВ 
 

У період з 8 по 12 червня 2015 року в штаб-квартирі Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) у м. Женева, Швейцарська Конфедерація, відбулася низка засідань цільових груп Комітету зі стандартів ВОІВ (КСВ), участь у яких узяла українська делегація в складі головного фахівця відділу патентної документації та стандартизації відділення патентно-інформаційного забезпечення Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент) Артема Кононенка й головного фахівця відділу впровадження та супроводу інформаційних технологій відділення комп’ютеризації та інформаційних технологій Укрпатенту Сергія Стеценка.

Порядок денний передбачав проведення засідань таких цільових груп КСВ:

  • Цільової групи з розробки нового міжнародного стандарту ВОІВ для обміну даними щодо правового статусу патентів;
  • Цільової групи з питань розвитку XML-стандартів (XML4IP);
  • Цільової групи з перегляду міжнародного стандарту ВОІВ ST.14;
  • Цільової групи з розробки нового міжнародного стандарту ВОІВ стосовно переліків послідовностей нуклеотидів та амінокислот;
  • Цільової групи з розробки нових міжнародних стандартів ВОІВ стосовно торговельних марок.

Зазначені цільові групи покликані вирішувати окремі завдання в рамках роботи КСВ для реалізації основних напрямів його діяльності, зокрема тих, що пов’язані з переглядом і розвитком стандартів ВОІВ, які стосуються інформації у сфері промислової власності.

Учасниками цьогорічних засідань цільових груп стали представники відомств промислової власності 11 держав-членів ВОІВ (України, США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Австрії, Японії, Китаю, Кореї, Росії й Австралії), двох регіональних організацій (Європейського патентного відомства та Євразійської патентної організації), а також одної неурядової організації (Групи користувачів патентної інформації).

Особливу увагу учасники заходу приділили розробці нового міжнародного стандарту ВОІВ для обміну даними щодо правового статусу патентів між національними патентними відомствами країн світу. Ключовими моментами, які обговорювалися членами відповідної цільової групи в рамках вищеокресленої роботи, були уточнення завдань і обсягів стандарту, визначення подій, пов’язаних з правовим статусом патентів, та їх категорій, кодифікування цих подій і категорій, а також визначення мінімальних наборів даних для кожної події для забезпечення належного обміну інформацією.

Фахівці ознайомилися із сучасним досвідом патентних відомств деяких країн стосовно обміну даними про правовий статус патентів, а завдяки участі в засіданнях представників Групи користувачів патентної інформації (Patent Information Users Group – PIUG) спеціалісти патентних відомств мали змогу отримати вичерпну інформацію щодо очікувань і сподівань користувачів патентної інформації та бізнес-спільноти, пов’язаних з розробкою й запровадженням зазначеного вище стандарту.

У результаті обговорення члени відповідної цільової групи склали детальну “дорожню мапу” та визначили строки подальшої розробки, випробовування й запровадження майбутнього стандарту для обміну даними щодо правового статусу патентів.

Традиційно левовою часткою обговорень під час засідань цільових груп стали питання розвитку й удосконалення чинних міжнародних стандартів ВОІВ щодо обробки інформації про об’єкти промислової власності з використанням XML (розширюваної мови розмітки), а саме: ST.36 “Рекомендації щодо обробки патентної інформації з використанням XML (розширюваної мови розмітки)”, ST.66 “Рекомендації щодо обробки інформації стосовно торговельних марок з використанням XML (розширюваної мови розмітки)”, ST.86 “Рекомендації щодо обробки інформації стосовно промислових зразків з використанням XML (розширюваної мови розмітки)” та ST.96 “Рекомендації щодо обробки інформації з промислової власності з використанням XML (розширюваної мови розмітки)”.

Уже вкотре ключовими питаннями, які ретельно розглядаються членами Цільової групи з питань розвитку XML-стандартів (XML4IP), стали співіснування зазначених вище стандартів, розробка й розповсюдження відповідного інструментарію для перетворення схем XML, передбачених стандартами ST.36, ST.66 і ST.86, на схеми XML відповідно до нещодавно розробленого й запровадженого стандарту ST.96 і навпаки.

Також члени Цільової групи XML4IP розглянули проекти додатків V і VI до стандарту ST.96 і погодили низку змін та поправок, які слід найближчим часом унести до цих додатків.

Ще одним питанням, глибоко проаналізованим на засіданнях цільових груп КСВ, була розробка нового міжнародного стандарту ВОІВ стосовно переліків послідовностей нуклеотидів та амінокислот. Слід зауважити, що новий стандарт (попередньо погоджений номер стандарту – ST.26) передбачає подання заявниками, обробку та представлення патентними відомствами переліків послідовностей з використанням розширюваної мови розмітки XML. На перший план дискусії вийшли питання розробки настанов з упровадження й застосування нового стандарту в майбутньому; шляхи (сценарії) переходу від застосування чинного міжнародного стандарту ВОІВ ST.25 “Представлення переліків послідовностей нуклеотидів та амінокислот у патентних заявках” до використання розроблюваного стандарту ST.26; розробка інструментарію для перетворення переліків послідовностей, поданих у форматі відповідно до стандарту ST.25, на переліки послідовностей у форматі за новим стандартом ST.26; узгодження плану подальших дій відповідної цільової групи з розробки й упровадження стандарту ST.26; тощо.

Крім того, членами цільових груп було розглянуте питання перегляду міжнародного стандарту ВОІВ ST.14 “Рекомендації щодо наведення посилань в патентних документах”. Учасники заходу погодилися, що передусім необхідно завершити перегляд зазначеного стандарту в частині, що стосується наведення посилань на непатентну літературу, враховуючи рекомендації міжнародного стандарту ISO 690:2010 “Інформація і документація – Настанови щодо наведення бібліографічних посилань і цитування інформаційних джерел”, а вже після цього вносити зміни й поправки безпосередньо до тих розділів стандарту, які стосуються кодів категорій патентних документів. Крім того, члени відповідної цільової групи визначилися з планом подальших дій щодо перегляду стандарту ST.14 та з орієнтовними строками завершення його перегляду.

Насамкінець учасники засідань розглянули попередньо підготовлені проекти двох нових міжнародних стандартів ВОІВ стосовно так званих нетрадиційних торговельних марок – звукових і мультимедійних (рухомих). Фахівці національних патентних відомств поділилися сучасним досвідом прийняття й розгляду заявок на зазначені вище торговельні марки у власних країнах і, враховуючи досить незначну практику подання й розгляду заявок на мультимедійні (рухомі) торговельні марки в усіх без винятку країнах, погодилися, що насамперед слід зосередити увагу на розробці й упровадженні рекомендацій стосовно звукових торговельних марок, адже переважна більшість національних патентних відомств уже доволі-таки тривалий час активно надають їм охорону. У цьому контексті члени відповідної цільової групи долучилися до дискусії щодо форматів звукових файлів і носіїв даних, допустимих для національного й міжнародного подання, а також щодо міжвідомчого обміну відповідними даними. Учасники заходу погодили план подальших дій у вказаному напрямі й обґрунтували необхідність у додатковому вивченні й аналізуванні національного досвіду держав-членів ВОІВ для більш ґрунтовної та ретельної розробки названих вище стандартів.

Участь делегації України в засіданнях цільових груп КСВ надала можливість ознайомитися з новими актуальними тенденціями у сфері патентної інформації, документації й стандартизації; долучитися до обговорення важливих для України питань, пов’язаних з упровадженням і застосуванням міжнародних стандартів ВОІВ у діяльності державної системи правової охорони інтелектуальної власності України й патентних відомств різних країн світу; оперативно опрацювати питання, пов’язані з узгодженням змін і доповнень до чинних і розробленням нових міжнародних стандартів ВОІВ, провести їх детальний аналіз і, ознайомившись із досвідом застосування вказаних стандартів у патентних відомствах інших країн, визначитися з планами подальших дій у цьому напрямі, зважаючи на необхідність та актуальність якомога ширшого застосування стандартів ВОІВ у державній системі правової охорони інтелектуальної власності в Україні.

Сергій Стеценко

Артем Кононенко

 

ПовернутисяГоловна сторінка
Версія для друку Версія для друку
© Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
2004-2018 Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.
Finport Technologies розроблено компанією
Finport Technologies