http://www.uipv.org/ua/mijn_klasif.html © Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
2004-2017 Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
(УКРПАТЕНТ)

Міжнародні класифікації об’єктів промислової власності

Міжнародні класифікації об’єктів промислової власності (далі – міжнародні класифікації) засновані відповідними міжнародними угодами.

Незважаючи на те, що Україна тривалий час не була країною-учасницею міжнародних угод про заснування міжнародних класифікацій, у перекладі українською мовою вони використовувалися як один із основних елементів довідково-пошукового апарату до фондів патентної документації.

Саме завдяки перекладу міжнародних класифікацій з англійської мови на українську було забезпечено виконання відповідних положень постанов Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року №№3769-3771, зокрема щодо створення до 1 липня 1997 року довідково-пошукового апарату українською мовою.

Україна приєдналася до міжнародних угод стосовно міжнародних класифікацій об’єктів промислової власності, зокрема до:

Слід зазначити, що приєднання України до зазначених вище міжнародних угод надало змогу нашій країні не лише використовувати міжнародні класифікації в роботі, а й брати активну участь в їх удосконаленні, зокрема у складі Комітетів експертів відповідних Союзів.

У світовій системі правової охорони об’єктів інтелектуальної власності міжнародні класифікації періодично переглядаються (змінюються і/або доповнюються) й для поліпшення пошукових можливостей та з урахуванням технічного прогресу видаються їх нові версії/редакції.

У зв’язку з цим систематично проводяться роботи щодо актуалізації міжнародних класифікацій у перекладі українською мовою.

Нижче наведено перелік чинних версій/редакцій міжнародних класифікацій у перекладі українською мовою, на основі яких створені інформаційно-довідкові системи (ІДС) з можливістю проведення пошуку.

Також наведені накази щодо введення в дію поточних версій/редакцій міжнародних класифікацій у перекладі українською мовою в державній системі правової охорони інтелектуальної власності та подано посилання на офіційні тексти класифікацій автентичними мовами – англійською та французькою.


Міжнародна патентна класифікація

МПК у перекладі українською мовою доступна через веб-ресурс ВОІВ

Наказ Державної служби інтелектуальної власності України від 30.12.2016 №476-н "Про введення в дію повного тексту МПК-2017.01 у перекладі українською мовою".

ІДС "Міжнародна патентна класифікація. Повний текст (2017.01)", доступ до якої надається на безоплатній основі. Чинна з 01.01.2017.

Інформаційне повідомлення про повний текст МПК українською мовою.


Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків

Наказ Державної служби інтелектуальної власності України від 28 листопада 2016 року №432-Н "Про введення в дію 11-ї редакції Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків".

ІДС "Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Одинадцята редакція, версія 2017 року", доступ до якої надається на безоплатній основі. Чинна з 01.01.2017.

Інформаційне повідомлення про МКТП (11-2017).

ІДС Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Десята редакція, версії 2012-2016 років, доступ до яких надається на безоплатній основі. Втратили чинність, доступні для інформаційних цілей:

ІДС "Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Десята редакція, версія 2016 року"
ІДС "Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Десята редакція, версія 2015 року"
ІДС "Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Десята редакція, версія 2014 року"
ІДС "Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Десята редакція, версія 2013 року"
ІДС "Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Десята редакція"

Інформаційне повідомлення про щорічні версії МКТП.


Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків

Наказ Державної служби інтелектуальної власності України від 28 листопада 2012 року №923-Н "Про запровадження 7-ї редакції Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків у перекладі українською мовою".

ІДС "Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків (Віденська класифікація). Сьома редакція", доступ до якої надається на безоплатній основі. Чинна з 01.01.2013.

ІДС "Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків (Віденська класифікація). Шоста редакція", доступ до якої надається на безоплатній основі. Втратила чинність, доступна для інформаційних цілей.


Міжнародна класифікація промислових зразків

Наказ Державної служби інтелектуальної власності України від 07 грудня 2016 року №450-н "Про введення в дію 11-ї редакції Міжнародної класифікації промислових зразків у перекладі українською мовою".

ІДС "Міжнародна класифікація промислових зразків (Локарнська класифікація). Одинадцята редакція", доступ до якої надається на безоплатній основі. Чинна з 01.01.2017.

Інформаційне повідомлення про МКПЗ-11.

ІДС "Міжнародна класифікація промислових зразків (Локарнська класифікація). Десята редакція", доступ до якої надається на безоплатній основі. Втратила чинність, доступна для інформаційних цілей.

ІДС "Міжнародна класифікація промислових зразків (Локарнська класифікація). Дев’ята редакція", доступ до якої надається на безоплатній основі. Втратила чинність, доступна для інформаційних цілей.


Міжнародні класифікації об’єктів промислової власності на веб-сайті ВОІВ

 Міжнародна патентна класифікація

 Розділ веб-сайту, присвячений МПК

 Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків

 Розділ веб-сайту, присвячений МКТП

 Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків

 Розділ веб-сайту, присвячений МКЗЕЗ

 Міжнародна класифікація промислових зразків

 Розділ веб-сайту, присвячений МКПЗ

Модифіковано 18.01.2017