http://www.uipv.org/ua/of_bulletin.html © Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
2004-2017 Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
(УКРПАТЕНТ)

Офіційний бюлетень "Промислова власність"

Офіційний бюлетень "Промислова власність" видається з 1993 року. Періодичність видання встановлювалася виходячи з обсягу матеріалів, що надійшли на публікацію. З 1993 року по 2001 рік видавалося від 3 до 11 номерів офіційного бюлетеня на рік, починаючи з 2002 року офіційний бюлетень виходив один раз на місяць у двох книгах. З квітня 2007 року офіційний бюлетень видається двічі на місяць у двох книгах.

Удосконалення структури офіційного бюлетеня та складу відомостей, що публікуються в ньому, здійснюється з урахуванням змін у чинній нормативно-правовій базі сфери правової охорони інтелектуальної власності. Зокрема, основний склад відомостей, що публікуються в офіційному бюлетені "Промислова власність", доповнено такими розділами:

 • Відомості про знаки, зареєстровані відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, яким надана охорона в Україні (з № 7 за 2003 рік);
 • Кольорові зображення промислових зразків та Кольорові зображення знаків для товарів і послуг (з № 3 за 2005 рік);
 • Відомості про добре відомі знаки в Україні (з № 7 за 2005 рік);
 • Відомості про заявки на реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів та/або права на використання кваліфікованих зазначень походження товарів, які прийняті до розгляду (з № 11 за 2005 рік);
 • Відомості про реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів;
 • Відомості про реєстрацію права на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів (з № 3 за 2007 рік).

Чинна структура офіційного бюлетеня визначена Положенням про офіційні видання державної системи правової охорони інтелектуальної власності та Інструкцією про порядок публікації відомостей в деяких офіційних виданнях державної системи правової охорони інтелектуальної власності, затвердженими відповідними наказами ДСІВ, згідно з якими в кожній з книг офіційного бюлетеня надаються такі відомості:

Книга 1 "Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем" містить такі розділи:

 • офіційні повідомлення;
 • відомості про заявки на винаходи;
 • відомості про видачу патентів України на винаходи;
 • відомості про видачу патентів України на корисні моделі;
 • відомості про реєстрацію топографій інтегральних мікросхем;
 • покажчики;
 • сповіщення.

Книга 2 "Промислові зразки, знаки для товарів і послуг, кваліфіковані зазначення походження товарів" містить такі розділи:

 • офіційні повідомлення;
 • відомості про видачу патентів України на промислові зразки;
 • відомості про видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;
 • відомості про знаки, зареєстровані відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, яким надана охорона в Україні;
 • відомості про добре відомі знаки в Україні;
 • відомості про заявки на реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів та/або права на використання кваліфікованих зазначень походження товарів;
 • відомості про реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів;
 • відомості про реєстрацію права на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів;
 • покажчики;
 • сповіщення;
 • кольорові зображення промислових зразків;
 • кольорові зображення знаків для товарів і послуг.

З 2005 року офіційний бюлетень "Промислова власність" також видається на оптичному носієві. Починаючи з №1 за 2015 р. кожний диск вміщує (у форматі PDF) інформацію, опубліковану в поточному номері друкованого видання офіційного бюлетеня, та оснащений навігацією для швидкого доступу до необхідних відомостей.

З 2006 року електронна версія офіційного бюлетеня "Промислова власність" розміщена на веб-сайтах ДСІВ та Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (з квітня 2015 року – Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності").

До офіційного бюлетеня "Промислова власність" з 1994 року видається Річний покажчик, який містить нумераційні, систематичні та іменні покажчики об’єктів промислової власності, відомості про які були опубліковані протягом року.
Друковане видання офіційного бюлетеня "Промислова власність" (з 1993 року) та його видання на оптичному носієві (з 2005 року) надсилалися на безоплатній основі до патентних фондів національної системи науково-технічної інформації, зокрема Державної науково-технічної бібліотеки України, Національної наукової медичної бібліотеки України, державних центрів науки, інновацій та інформатизації та центрів науково-технічної і економічної інформації відповідно до Закону України від 9 квітня 1999 року № 595-XIV "Про обов’язковий примірник документів".

З 2015 року офіційний бюлетень "Промислова власність" на оптичному носієві надсилається на безоплатній основі відповідно до "Реєстру безоплатної розсилки офіційного бюлетеня на CD-ROM", який затверджується ДСІВ.

Офіційний бюлетень "Промислова власність" на оптичному носієві (вартість) можна придбати за адресою:

ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент)
вул. Глазунова, 1
Київ-42, 01601, Україна

тел.: (044) 494-05-80
(044) 494-05-79
тел./факс: (044) 494-05-80
E-Mail: g.pajalnikov@uipv.org

Модифіковано: лютий, 2017