http://www.uipv.org/ua/standarti_voiv.html © Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
2004-2019 Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
(УКРПАТЕНТ)

Стандарти Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) 

Стандарти ВОІВ є нормативними документами, що стосуються інформації та документації в галузі промислової власності і містять правила та рекомендації щодо уніфікованих методів представлення патентної інформації на різних носіях.

Стандартами ВОІВ регламентуються: форма та зміст патентних документів; правила їх індексування, класифікування і кодування; зміст та структура офіційних бюлетенів і покажчиків до них; характеристики матеріальних носіїв інформації тощо.

Застосування стандартів відомствами інтелектуальної власності сприяє гармонізації та уніфікації патентної документації з міжнародними нормами, забезпечує ефективне міжнародне співробітництво в сфері патентної документації та стандартизації, сприяє подоланню мовного бар’єру. Зокрема, користувачам патентної інформації використання чинних редакцій стандартів допомагає зорієнтуватися під час пошуку та аналізу патентної документації країн світу.

Координування робіт щодо розроблення та перегляду стандартів у рамках ВОІВ до грудня 2009 року здійснював Постійний комітет з інформаційних технологій.

За рішенням 38-ї сесії Генеральної Асамблеї ВОІВ у 2009 році створено Комітет зі стандартів ВОІВ (КСВ), який розпочав роботу з 1 січня 2010 року. Основними функціями КСВ є перегляд і розробка стандартів ВОІВ стосовно інформації з промислової власності.

Стандарти ВОІВ (англійською, французькою та іспанською мовами) включені до частини 3 Посібника ВОІВ з інформації та документації в галузі промислової власності (Handbook on Industrial Property Information and Documentation), який постійно оновлюється.

Тексти чинних редакцій міжнародних стандартів ВОІВ англійською мовою, розподілених за групами відповідно до Переліку стандартів, рекомендацій та настанов ВОІВ (List of WIPO Standards, Recommendations and Guidelines), містяться на веб-сайті ВОІВ.

Для забезпечення термінологічної та лінгвістичної підтримки державної системи правової охорони інтелектуальної власності здійснюються неофіційні переклади українською мовою низки стандартів ВОІВ, які регулярно актуалізуються по мірі їх перегляду ВОІВ.Модифіковано 04.05.2018