проверка
На головну
На головну Карта сайту Зворотний звязок Архів новин


Загальні відомості для користувачів патентної інформації

Забезпечення потреб громадськості України в інформації про об’єкти права інтелектуальної власності є одним з найважливіших напрямів діяльності державної системи правової охорони інтелектуальної власності, реалізація якого забезпечується шляхом вільного доступу до неї, а саме:

1. З жовтня 1999 року функціонує Фонд патентної документації громадського користування (ФГК), який на сьогодні входить до структури Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності  Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент).

ФГК комплектується національною та зарубіжною патентною документацією на оптичних носіях. Інформація про склад ФГК та про його щоквартальні поповнення наводиться на веб-сайті  Укрпатенту та веб-сайті  вказаного Відділення (http://iii.ua). Адреса ФГК: бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133, тел. +38 (044) 494-06-90.

2. Забезпечується постійне безоплатне комплектування патентно-інформаційних фондів визначених організацій України, зокрема, органів національної системи науково-технічної інформації, національною патентною документацією:

 • офіційним бюлетенем "Промислова власність": на паперовому носієві – з 1993 року по 2014 рік включно, на оптичних дисках – з 2005 року;
 • описами до патентів України на винаходи (корисні моделі) на паперовому носієві – з 1993 року по 2011 рік включно;
 • національним CD-ROM "Винаходи в Україні", який містить описи до патентів України на винаходи (корисні моделі), – з 2005 року.

3. Створені та постійно актуалізуються Інтернет-ресурси державної системи правової охорони інтелектуальної власності, які доступні на безоплатній основі. Відповідні бази даних та інформаційно-довідкові системи розміщені на веб-сайті  Укрпатенту.

4. Забезпечується переклад українською мовою нових версій/редакцій міжнародних класифікацій об‘єктів промислової власності (ОПВ) - Міжнародної патентної класифікації (МПК), Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП), Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків (МКЗЕЗ) та Міжнародної класифікації промислових зразків (МКПЗ), які вводяться в дію в державній системі правової охорони інтелектуальної власності наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Необхідно відзначити, що протягом тривалого періоду поточні редакції кожної з міжнародних класифікацій ОПВ переглядалися Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ), яка адмініструє міжнародні угоди щодо міжнародних класифікацій, один раз на п’ять років, тому їх нові редакції набували чинності також один раз на п’ять років.

Враховуючи необхідність більш оперативного внесення змін до міжнародних класифікацій, ВОІВ прийняла необхідні стратегічні рішення і змінила строки їх перегляду, а також припинила видання класифікацій друком і публікує їх нові, офіційні версії/редакції виключно в електронному вигляді - на своєму веб-сайті. Таким чином, щороку набуває чинності нова версія МПК (з 2006 року), щороку - нова версія чинної редакції МКТП, а раз на 5 років – нова редакція МКТП (з 2013 року). Періодичність перегляду МКПЗ залежить від рішень, які приймаються Комітетом експертів Локарнського союзу, зокрема, за рішенням 13-ї сесії Комітету експертів, з 1 січня 2019 року запроваджена 12-а редакція МКПЗ, тобто 11-а редакція класифікації була чинною 2 роки. Строк перегляду МКЗЕЗ не змінився і становить 1 раз на 5 років.

Публікація міжнародних класифікацій ОПВ у перекладі українською мовою здійснюється відповідно до стратегії та практики, прийнятої ВОІВ – в електронному вигляді. З метою забезпечення вільного доступу широкого кола користувачів до чинних версій/редакцій зазначених класифікацій у перекладі українською мовою своєчасно створюються відповідні інформаційно-довідкові системи (ІДС), які розміщуються на веб-сайті  Укрпатенту і доступні на безоплатній основі. У кожній ІДС реалізована можливість доступу до попередніх версій/редакцій класифікацій, які втратили чинність, але можуть використовуватися для інформаційних та навчальних цілей.

Для регулярного інформування широкого загалу користувачів про міжнародні класифікації ОПВ в цілому, а також про введення в дію їх нових версій/редакцій у перекладі українською мовою на веб-сайті Укрпатенту функціонує спеціальна рубрика "Міжнародні класифікації об‘єктів промислової власності".

 

5. З метою сприяння доступу широкого загалу користувачів до безоплатних Інтернет-ресурсів у Рубриці "Гіперпосилання" веб-сайту Укрпатенту розміщені та постійно актуалізуються:

 • "Перелік зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті";
 • "Перелік науково-технічних баз даних та довідкових ресурсів, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті".

6. Укрпатент також здійснює випуск наступних патентно-інформаційних продуктів на оптичних дисках, які можна придбати:

 • Офіційний бюлетень "Промислова власність" на CD-ROM;
 • Національний CD-ROM "Винаходи в Україні";
 • CD-ROM "Зареєстровані в Україні знаки для товарів та послуг";
 • акумулятивний DVD "Знаки для товарів та послуг, зареєстровані в Україні" (містить відомості з січня 1993 р. станом на дату останньої державної реєстрації);
 • CD-ROM "Промислові зразки, зареєстровані в Україні";
 • акумулятивний DVD "Промислові зразки, зареєстровані в Україні" (містить відомості з січня 1993 р. станом на дату останньої державної реєстрації).



Оновлено 18.02.2019



Користувачам патентної інформації >>  Загальні відомості
Версія для друку Версія для друку
© Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
2004-2019 Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.
Finport Technologies розроблено компанією
Finport Technologies